1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Tidur 

Suatu keadaan istirahat dimana orang tidak aktif dan tidak sadar. Tuhan telah menasihati para Orang Suci-Nya untuk tidak tidur lebih lama daripada yang dibutuhkan (A&P 88:124). Tidur dapat juga menjadi simbol bagi kematian rohani (1 Kor. 11:30; 2 Ne. 1:13) atau bagi kematian jasmani (Morm. 9:13).