1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Tomas 

Dalam Perjanjian Baru, salah seorang dari Dua Belas Rasul mula-mula yang dipilih oleh Juruselamat pada saat pelayanan fana-Nya. Dalam bahasa Yunani nama tersebut adalah Didimus (Mat. 10:2–3; Yoh. 14:5; 20:24–29; 21:2). Walaupuan Tomas meragukan kebangkitan Yesus sampai dia secara pribadi melihat Juruselamat, kekuatan karakternya menjadikannya bersedia untuk menghadapi penganiayaan dan kematian bersama Tuhannya (Yoh. 11:16; 20:19–25).