Penuntun bagi Tulisan Suci

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Berjalan bersama Allah 

Berada dalam keselarasan dengan ajaran Allah dan hidup sebagaimana Allah kehendaki umat-Nya hidup; mau menerima dan patuh pada dorongan Roh Kudus.