1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Y
 23. Ä
 24. Ö

Heikkous 

Kuolevaisuuden ja kyvyttömyyden, voimattomuuden tai taidottomuuden tila. Heikkous on olotila. Kaikki ihmiset ovat heikkoja, ja vain Jumalan armosta he saavat voimaa tehdä vanhurskaita tekoja (MK Jaak. 4:6–7). Tämä heikkous ilmenee osaksi henkilökohtaisissa heikkouksissa ja vajavaisuuksissa, joita jokaisella ihmisellä on.