Penuntun bagi Tulisan Suci

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Firman Kebijaksanaan 

Sebuah hukum kesehatan yang diwahyukan oleh Tuhan untuk manfaat jasmani dan rohani para Orang Suci (A&P 89). Secara umum telah dirujuk sebagai Firman Kebijaksanaan. Tuhan selalu mengajar pengikut-Nya asas-asas kesehatan. Tuhan mengungkapkan kepada Joseph Smith jenis makanan apa yang hendaknya dimakan dan apa yang hendaknya dihindari, bersama dengan janji akan berkat-berkat duniawi dan rohani bila mematuhi Firman Kebijaksanaan.