Tapahtuma

Matteus

Markus

Luukas

Johannes

Myöhempien aikojen ilmoitus

Jeesuksen sukuluettelot

1:1–17

3:23–38

Johannes Kastajan syntymä

1:5–25, 57–58

Jeesuksen syntymä

2:1–15

2:6–7

1. Nefi 11:18–20; 2. Nefi 17:14; Moosia 3:5–8; Alma 7:10; Hel. 14:5–12; 3. Nefi 1:4–22

Simeonin ja Hannan profetiat

2:25–39

Temppelissä käynti (pääsiäisenä)

2:41–50

Johanneksen palvelutyön alku

3:1, 5–6

1:4

3:1–3

OL 35:4; 84:27–28

Jeesuksen kaste

3:13–17

1:9–11

3:21–22

1:31–34

1. Nefi 10:7–10; 2. Nefi 31:4–21

Jeesuksen kiusaukset

4:1–11

1:12–13

4:1–13

Johannes Kastajan todistus

1:15–36

OL 93:6–18, 26

Kaanan häät (Jeesuksen ensimmäinen ihmeteko)

2:1–11

Ensimmäinen temppelin puhdistus

2:14–17

Nikodemoksen käynti

3:1–21

Samarialainen nainen kaivolla

4:1–42

Nasaret torjuu Jeesuksen

4:16–30

Kalastajia kutsutaan ihmisten kalastajiksi

4:18–22

1:16–20

Kalaverkkojen ihmeellinen täyttyminen

5:1–11

Kahdentoista apostolin kutsuminen ja asettaminen

10:1–4

3:13–19

6:12–16

1. Nefi 13:24–26, 39–41; OL 95:4

Vuorisaarna

5–7

6:17–49

3. Nefi 12–14

Herran rukous

6:5–15

11:1–4

3. Nefi 13:5–15

Lesken pojan herättäminen

7:11–15

Nainen voitelee Jeesuksen

7:36–50

Jeesuksen vertaukset ovat lyhyitä kertomuksia, joissa jotakin tavanomaista asiaa tai tapahtumaa verrataan johonkin totuuteen. Jeesus käytti vertauksia usein hengellisten totuuksien opettamiseen.

Kylväjä

13:3–9, 18–23

4:3–9, 14–20

8:4–8, 11–15

Rikkavilja

13:24–30, 36–43

OL 86:1–7

Sinapinsiemen

13:31–32

4:30–32

13:18–19

Hapate

13:33

13:20–21

Peltoon kätketty aarre

13:44

Kallisarvoinen helmi

13:45–46

Kalastajan nuotta

13:47–50

Isäntä

13:51–52

Armoton palvelija

18:23–35

Hyvä paimen

10:1–21

3. Nefi 15:17–24

Laupias samarialainen

10:25–37

Vaatimattomuus, pidot

14:7–11

Suuret pidot

14:12–24

Eksynyt lammas

Ks. myös 18:12–14

15:1–7

Kadonnut raha

15:8–10

Tuhlaajapoika

15:11–32

Epärehellinen taloudenhoitaja

16:1–13

Lasarus ja rikas mies

16:14–15, 19–31

Väärämielinen tuomari

18:1–8

Viinitarhan työmiehet

20:1–16

Ks. myös 10:31

Palvelijoille uskotut rahat

19:11–27

Kaksi poikaa

21:28–32

Jumalattomat viinitarhan vuokraajat

21:33–46

12:1–12

20:9–19

Kuninkaanpojan häät

22:1–14

vrt. 14:7–24

Kymmenen morsiusneitoa

25:1–13

Ks. myös 12:35–36

OL 45:56–59

Talentit

25:14–30

Lampaat ja vuohet

25:31–46

Myrskyn tyynnyttäminen

8:23–27

4:35–41

8:22–25

Pahojen henkien legioonan päästäminen sikoihin

8:28–34

5:1–20

8:26–29

Jairoksen tyttären herättäminen

9:18–20, 23–26

5:21–24, 35–43

8:41–42, 49–56

Verenvuodosta kärsivän naisen parantaminen

9:20–22

5:25–34

8:43–48

Tehtävä kahdelletoista

10:5–42

6:7–13

9:1–6

OL 18

Viidentuhannen miehen ruokkiminen

14:16–21

6:33–44

9:11–17

6:5–14

Jeesus kävelee veden päällä

14:22–33

6:45–52

6:15–21

Elämän leipä -saarna

6:22–71

Pietarin todistus Kristuksesta

16:13–16

8:27–29

9:18–21

Pietarille luvataan valtakunnan avaimet

16:19

Kirkastuminen; pappeuden avaimien antaminen

17:1–13

9:2–13

9:28–36

OL 63:20–21; 110:11–13

Seitsemänkymmenen opetuslapsen nimittäminen ja lähettäminen

10:1–12

OL 107:25, 34, 93–97; 124:138–140

Sokean parantaminen sapattina

9

Lasaruksen herättäminen

11:1–53

Kymmenen spitaalisen parantaminen

17:11–19

Lasten siunaaminen

19:13–15

10:13–16

18:15–17

Maria voitelee Kristuksen jalat

26:6–13

14:3–9

12:2–8

Jeesus ratsastaa riemusaatossa Jerusalemiin

21:6–11

11:7–11

19:35–38

12:12–18

Rahanvaihtajien ajaminen temppelistä

21:12–16

11:15–19

19:45–48

Lesken ropo

12:41–44

21:1–4

Jerusalemin hävitys ja toisen tulemisen merkit

24

13

21:5–38

OL 45:16–60; JS–M 1

Jeesuksen viimeinen pääsiäisateria; sakramentin asettaminen; ohjeita kahdelletoista apostolille; opetuslasten jalkojen pesu

26:14–32

14:10–27

22:1–20

13–17

Jeesus on viinipuu

15:1–8

Jeesuksen kärsiminen Getsemanessa

26:36–46

14:32–42

22:40–46

18:1

2. Nefi 9:21–22; Moosia 3:5–12; OL 19:1–24

Juudaksen kavallus

26:47–50

14:43–46

22:47–48

18:2–3

Kuulustelu Kaifaksen edessä

26:57

14:53

22:54, 66–71

18:24, 28

Kuulustelu Pilatuksen edessä

27:2, 11–14

15:1–5

23:1–6

18:28–38

Kuulustelu Herodeksen edessä

23:7–12

Jeesusta ruoskitaan ja pilkataan

27:27–31

15:15–20

19:1–12

Ristiinnaulitseminen

27:35–44

15:24–33

23:32–43

19:18–22

Hel. 14:20–27; 3. Nefi 8:5–22; 10:9

Ylösnousemus

28:2–8

16:5–8

24:4–8

Jeesus ilmestyy opetuslapsille

16:14

24:13–32, 36–51

20:19–23

Jeesus ilmestyy Tuomaalle

20:24–29

Taivaaseennouseminen

16:19–20

24:50–53