Zona Missouri, Illinois Şi Iowa Din Sua

Istoria Bisericii harta 5(apasă pentru a vedea o imagine mai mare)
  1. Independence Identificat ca centrul Sionului (vezi D&L 57:3). Locul pentru templu a fost dedicat la 3 august 1831. Sfinţii au fost alungaţi de aici în 1833.

  2. Râul Fishing Joseph Smith şi Tabăra Sionului au călătorit de la Kirtland, Ohio, la Missouri, în 1834, pentru a restitui sfinţilor din ţinutul Jackson pământurile lor. D&L 105 a fost revelată pe malurile acestui râu.

  3. Far West Aceasta a fost cea mai mare aşezare mormonă din Missouri. Un loc pentru templu a fost dedicat pe acest amplasament (vezi D&L 115). La 8 iulie 1838, Cvorumul celor Doisprezece Apostoli a primit o chemare de la Domnul pentru a sluji în misiuni în Insulele Britanice (vezi D&L 118).

  4. Adam-ondi-Ahman Domnul a identificat acest loc din partea de nord a statului Missouri drept locul unde va avea loc o mare adunare, când Isus Hristos va veni să se întâlnească cu Adam şi cu urmaşii lui drepţi (vezi D&L 78:15; 107:53–57; 116).

  5. Închisoarea Liberty Joseph Smith şi alţii au fost închişi sub acuzaţii false aici, din decembrie 1838 până în aprilie 1839. În mijlocul acestor timpuri tulburi pentru Biserică, Joseph a cerut îndrumare de la Domnul şi a primit D&L 121–123.

  6. Nauvoo Situată pe malul fluviului Mississippi, aceasta zonă a fost locul de adunare al sfinţilor din 1839 până în 1846. Aici a fost construit un templu şi a început administrarea rânduielilor, cum ar fi botezul pentru morţi, înzestrarea şi pecetluirea familiilor. Aici, în 1842, a fost organizată Societatea de Alinare. Revelaţiile primite includ D&L 124–129.

  7. Carthage Aici, profetul Joseph Smith şi fratele lui Hyrum au fost martirizaţi la 27 iunie 1844 (vezi D&L 135).

  8. Winter Quarters Locul de amplasare al cartierului general al sfinţilor (1846–1848), în drum spre Valea Salt Lake. Tabăra lui Israel a fost organizată pentru călătoria spre vest (vezi D&L 136).

  9. Council Bluffs (Kanesville) Prima Preşedinţie a fost susţinută aici la 27 decembrie 1847, cu Brigham Young drept preşedinte.