Deplasarea Spre Vest A Bisericii

Istoria Bisericii harta 6(apasă pentru a vedea o imagine mai mare)
 1. Fayette Profetul Joseph Smith a plecat din Fayette spre Kirtland, Ohio, în ianuarie 1831. Cele trei ramuri din New York l-au urmat în aprilie şi în mai 1831 potrivit poruncii Domnului de a se uni (vezi D&L 37; 38).

 2. Kirtland Sediul central al Bisericii de la 1 februarie 1831 până la 12 februarie 1838, când profetul s-a mutat la Far West, Missouri.

 3. Independence Domnul a identificat Independence (în ţinutul Jacskon, Missouri) ca fiind centrul Sionului, în iulie 1831 (vezi D&L 57:3). Mulţimi răufăcătoare i-au forţat pe sfinţi să părăsească ţinutul Jackson în noiembrie 1833.

 4. Liberty Sfinţii din ţinutul Jackson s-au adunat în ţinutul Clay în perioada 1833 – 1836, când li s-a cerut, din nou, să părăsească locul. Profetul Joseph Smith şi alţii au fost întemniţaţi aici.

 5. Far West Aici, a fost stabilit un refugiu pentru sfinţi între anii 1836–1838. A fost sediul central al Bisericii în 1838. În perioada 1838—1839, sfinţii au fost obligaţi să fugă în Illinois.

 6. Nauvoo Sediul central al Bisericii între anii 1839–1846. După martiriul profetului şi al fratelui său, Hyrum, sfinţii s-au deplasat către vest.

 7. Council Bluffs Pionierii au ajuns aici în iunie 1846. Membrii Batalionului Mormon au pornit la 21 iulie 1846, sub conducerea lui James Allen.

 8. Winter Quarters Sediul central al Bisericii în perioada 1846–1848. Detaşamentul de avangardă, sub îndrumarea preşedintelui Brigham Young, a plecat spre vest în aprilie 1847.

 9. Fort Leavenworth Batalionul Mormon a fost echipat aici, înainte de a începe marşul spre vest, în august 1846.

 10. Santa Fe Philip Cooke a comandat Batalionul Mormon când acesta a plecat de aici în 19 octombrie 1846.

 11. Pueblo S-a dispus ca trei detaşamente de bolnavi să plece pentru recuperare, la Pueblo, unde şi-au petrecut iarna 1846–1847 alături de sfinţii din Mississippi. Aceste grupuri au intrat în Valea Salt Lake în iulie 1847.

 12. San Diego Batalionul Mormon şi-a încheiat marşul de 3.200 de kilometri (2.000 mile), aici, la 29 ianuarie 1847.

 13. Los Angeles Batalionul Mormon a fost lăsat la vatră aici, la 16 iulie 1847.

 14. Sacramento Unii membri din batalioanele lăsate la vatră au muncit aici şi la Moara lui Sutter, mai departe, spre est, pe malurile râului American, ajutând la descoperirea aurului.

 15. Salt Lake Brigham Young a ajuns în Valea Salt Lake în 24 iulie 1847.