Kronologisk kirkehistorisk oversigt, landkort og fotografier

Landkort og register over stednavne

Nedenstående landkort kan bidrage til en større forståelse af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges tidlige historie og af de skrifter, som blev åbenbaret gennem profeten Joseph Smith og hans efterfølgere. Når man kender geografien i de områder, der omtales i skrifterne, kan man bedre forstå de begivenheder, der udspandt sig deri.

  1. Det nordøstlige USA

  2. Palmyra–Manchester, 1820–1831

  3. Udsnit af New York, Pennsylvania og Ohio i USA

  4. Kirtland i Ohio, 1830–1838

  5. Udsnit af Missouri, Illinois og Iowa i Usa

  6. Kirkens rejse mod vest

  7. Verdenskort

Register over stednavne

Ved hjælp af det alfabetiske register over stednavne kan man finde en bestemt lokalitet på landkortene. Hvert opslag indeholder et kortnummer, efterfulgt af et koordinatsæt, som består af en kombination af et bogstav og et tal. For eksempel betyder Fort Hall, 6:B1, at den pågældende lokalitet findes på kort 6 i felt B1. Man finder et bestemt felt på et kort ud fra koordinaterne for oven og langs siden af det pågældende kort. Alternative navne står anført i parentes, for eksempel, Council Bluffs (Kanesville).

Herunder følger en forklaring på de forskellige symboler og skriftsnit, som bruges på landkortene. Ud over disse kan der på de enkelte kort være forklaringer på andre signaturer, som vedrører det pågældende kort.

En rød prik symboliserer en by. Somme tider forbinder en linje prikken med navnet på byen eller stedet.

Atlanterhavet

Dette skriftsnit bruges i navnet på geografiske steder, som f.eks. oceaner, have, søer, floder, bjerge, dale, ørkener og øer.

Palmyra

Dette skriftsnit bruges i navnet på alle byer.

New York

Dette skriftsnit bruges i navnet på mindre politiske inddelinger, som f.eks. regioner og amerikanske delstater og territorier.

Canada

Dette skriftsnit bruges i navnet på større politiske inddelinger, som f.eks. nationer, lande og kontinenter.