ลำดับเหตุการณ์, แผนที่, และภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ของศาสนจักร

แผนที่และดรรชนีสถานที่-ชื่อ

แผนที่ต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจได้ดีขึ้นถึงประวัติศาสตร์ในสมัยต้น ๆ ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและพระคัมภีร์ที่ได้รับการเปิดเผยผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และผู้สืบตำแหน่งต่อจากท่าน. โดยรู้ถึงภูมิศาสตร์ของดินแดนที่อธิบายไว้ในพระคัมภีร์, ท่านจะเข้าใจเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ได้ดียิ่งขึ้น.

  1. สหรัฐด้านตะวันออกเฉียงเหนือ

  2. พอลไมรา-แมนเชสเตอร์, ค.ศ. ๑๘๒๐–๑๘๓๑

  3. เขตนิวยอร์ก, เพนน์ซิลเวเนีย, และโอไฮโอของสหรัฐอเมริกา

  4. เคิร์ทแลนด์, โอไฮโอ, ค.ศ. ๑๘๓๐–๑๘๓๘

  5. เขตมิสซูรี, อิลลินอยส์, และไอโอวาของสหรัฐอเมริกา

  6. การเคลื่อนย้ายไปตะวันตกของศาสนจักร

  7. แผนที่โลก

ดรรชนีสถานที่-ชื่อ

ดรรชนีสถานที่-ชื่อเรียงตามพยัญชนะสามารถช่วยท่านระบุที่ตั้งของสถานที่แต่ละแห่งบนแผนที่. รายการแต่ละรายการรวมถึงหมายเลขแผนที่ตามด้วยตารางระยะพิกัดซึ่งประกอบด้วยการรวมพยัญชนะ-ตัวเลข. ตัวอย่างเช่น, ที่ตั้งของฟอร์ตฮอลล์ให้ไว้เป็น ๖:ข๑; นั่นคือ, แผนที่หมายเลข ๖, ช่องสี่เหลี่ยม ข๑. ท่านสามารถระบุที่ตั้งจากช่องสี่เหลี่ยมจำเพาะในแผนที่แต่ละหน้าได้โดยดูระยะพิกัดด้านบนและด้านข้างของแผนที่นั้น. สถานที่ซึ่งมีชื่ออื่นด้วยจะระบุไว้ในวงเล็บ; ตัวอย่างเช่น, เคาน์ซิลบลัฟฟ์ (เคนสวิลล์).

ต่อไปนี้เป็นกุญแจไขความเข้าใจสัญลักษณ์และแบบตัวพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้บนแผนที่. นอกจากนี้, แผนที่แต่ละหน้าอาจมีกุญแจพร้อมคำอธิบายสัญลักษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่ในหน้านั้นโดยเฉพาะ.

จุดสีแดงแทนนครหรือเมือง บางครั้งอาจมีเส้นลากจากจุดไปยังชื่อเมืองหรือสถานที่ตั้ง.

มหาสมุทรแอตแลนติก

แบบตัวพิมพ์นี้ใช้บอกสถานที่ทางภูมิศาสตร์, เช่น มหาสมุทร, ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้ำ, ภูเขา, แดนทุรกันดาร, หุบเขา, ทะเลทราย, และเกาะต่าง ๆ.

พอลไมรา

แบบตัวพิมพ์นี้ใช้สำหรับนครและเมืองทั้งหมด.

นิวยอร์ก

แบบตัวพิมพ์นี้ใช้สำหรับการแบ่งเขตทางการเมืองที่เล็กลง, เช่น เขต, และรัฐกับอาณาเขตของสหรัฐ.

แคนาดา

แบบตัวพิมพ์นี้ใช้สำหรับการแบ่งเขตทางการเมืองที่ใหญ่ขึ้น, เช่น ประชาชาติ, ประเทศ, และทวีป.