Bảng Niên Đại, Bản Đồ và Hình Ảnh Lịch Sử Giáo Hội

CÁC BẢN ĐỒ va BẢN KÊ CHỈ CÁC ĐỊA DANH

Các bản đồ sau đây có thể giúp các anh chị em hiểu rõ hơn về lịch sử ban đầu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô và các thánh thư được mặc khải qua Tiên Tri Joseph Smith và những người kế vị ông. Khi biết được địa lý của các vùng đất được thảo luận trong các thánh thư, các anh chị em có thể hiểu rõ các sự kiện trong thánh thư hơn.

  1. Đông BẮc Hoa KỲ

  2. Palmyra-Manchester, 1820–31

  3. Khu VƯc New York, Pennsylvania Và Ohio CỦa Hoa KỲ

  4. Kirtland, Ohio, 1830–38

  5. Khu VƯc Missouri, Illinois Và Iowa CỦa Hoa KỲ

  6. Cuộc Di ChuyỂn VỀ MiỀn Tây CỦa Giáo HỘi

  7. BẢn ĐỒ ThẾ GiỚi

Bản Kê Chỉ Các Địa Danh

Bản liệt kê các địa danh theo vần mẫu tự có thể giúp các anh chị em tìm thấy một địa điểm nào đó trên các bản đồ. Mỗi mục từ cho con số bản đồ được theo sau bởi sự chỉ dẫn tham khảo bằng đường kẻ ô, một sự phối hợp chữ cái-con số. Ví dụ như vị trí Fort Hall được ghi là 6:B1; nghĩa là, bản đồ 6, ô vuông B1. Các anh chị em có thể tìm thấy các ô vuông cụ thể trên mỗi bản đồ bằng cách xem các tọa độ trên đỉnh và cạnh của bản đồ đó. Các tên thay đổi nhau của các địa điểm được liệt kê trong dấu ngoặc; ví dụ như Council Bluffs (Kanesville).

Sau đây là lời chú giải để hiểu được một số ký hiệu và Kiểu Chữ in khác nhau trên các bản đồ. Ngài ra, các bản đồ riêng biệt có thể chứa đựng những lời chú giải bản đồ mà giải thích thêm những ký hiệu chỉ thuộc về bản đồ đặc biệt đó.

Dấu chấm đỏ tượng trưng cho một thành phố hay thị xã. Một đường gạch đôi khi có thể chỉ từ dấu chấm đến tên của thành phố hay địa điểm.

Đại Tây Dương

Kiểu chữ in nầy được dùng để ghi các vị trí địa lý, như đại dương, biển, hồ, sông, núi, vùng hoang dã, thung lũng, sa mạc và đảo.

Palmyra

Kiểu chữ in nầy được dùng cho tất cả các thành phố và thị xã.

New York

Kiểu chữ in nầy được dùng cho các phân khu chính trị nhỏ hơn, như các vùng, và các tiểu bang và lãnh thổ của Hoa Kỳ.

Gia Nã Đại

Kiểu chữ in nầy được dùng cho các phân khu chính trị lớn hơn, như quốc gia, xứ và lục địa.