Kirkon historian valokuvia

Opaskartta

Tämän osion valokuvien paikat ilmenevät oheisesta kartasta. Kuhunkin numeroituun valokuvaan seuraavilla sivuilla liittyy lyhyt kuvaus. Sen jälkeen mainitaan merkittäviä pyhien kirjoitusten tapahtumia sillä seudulla sekä viitteitä pyhien kirjoitusten kohtiin, joissa näistä tapahtumista kerrotaan enemmän.

 1. Pyhä lehto

 2. Kumorankukkula ja Palmyran-Manchesterin seutu

 3. Joseph Smith vanhemman hirsitalo

 4. Grandinin kirjapaino painokoneineen

 5. Susquehanna

 6. Peter Whitmer vanhemman kotipaikka

 7. Newel K. Whitneyn ja kumppanien kauppa

 8. John Johnsonin talo

 9. Kirtlandin temppeli

 10. Aadam-ondi-Ahman

 11. Far Westin temppelin paikka

 12. Libertyn vankila

 13. Mansion House Nauvoossa

 14. Joseph Smith nuoremman punatiilinen kauppa

 15. Nauvoon temppeli

 16. Carthagen vankila

 17. Kohti länttä

 18. Suolajärven temppeli

opaskartta(napsauta suuremmaksi)(napsauta suuremmaksi)