Udvalgte dele af Joseph Smiths oversættelse af Bibelen

JSO, Første Mosebog 

JSO, Anden Mosebog 

JSO, Femte Mosebog 

JSO, Første Samuelsbog 

JSO, Anden Samuelsbog 

JSO, Anden Krønikebog 

JSO, Salmernes Bog 

JSO, Esajas’ Bog 

JSO, Jeremias’ Bog 

JSO, Amos’ Bog 

JSO, Matthæusevangeliet 

JSO, Markusevangeliet 

JSO, Lukasevangeliet 

JSO, Johannesevangeliet 

JSO, Apostlenes Gerninger 

JSO, Romerbrevet 

JSO, Første Korintherbrev 

JSO, Andet Korintherbrev 

JSO, Galaterbrevet 

JSO, Efeserbrevet 

JSO, Første Thessalonikerbrev 

JSO, Andet Thessalonikerbrev 

JSO, Første Timotheusbrev 

JSO, Hebræerbrevet 

JSO, Jakobsbrevet 

JSO, Første Petersbrev 

JSO, Første Johannesbrev 

JSO, Johannes’ Åbenbaring