Valittuja kohtia Joseph Smithin raamatunkäännöksestä

JSR Ensimmäinen Mooseksen kirja 

JSR Toinen Mooseksen kirja 

JSR Viides Mooseksen kirja 

JSR Ensimmäinen Samuelin kirja 

JSR Toinen Samuelin kirja 

JSR 1. Ensimmäinen aikakirja 

JSR Toinen aikakirja 

JSR Psalmien kirja 

JSR Jesajan kirja 

JSR Jeremian kirja 

JSR Aamoksen kirja 

JSR Evankeliumi Matteuksen mukaan 

JSR Evankeliumi Markuksen mukaan 

JSR Evankeliumi Luukkaan mukaan 

JSR Evankeliumi Johanneksen mukaan 

JSR Apostolien teot 

JSR Kirje roomalaisille 

JSR Ensimmäinen kirje korinttilaisille 

JSR Toinen kirje korinttilaisille 

JSR Kirje galatalaisille 

JSR Kirje efesolaisille 

JSR Kol. 

JSR Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 

JSR Toinen kirje tessalonikalaisille 

JSR Ensimmäinen kirje Timoteukselle 

JSR Kirje heprealaisille 

JSR Jaakobin kirje 

JSR Ensimmäinen Pietarin kirje 

JSR Toinen Pietarin kirje 

JSR Ensimmäinen Johanneksen kirje 

JSR Johanneksen ilmestys