Odabir iz Knjige Mojsijeve

  Mojsije 

  Izvadak iz prijevoda Biblije kako on bijaše objavljen Josephu Smithu, proroku, lipanj 1830 — veljača 1831.

  Poglavlje 1

  Bog se otkriva Mojsiju — Mojsije je preobražen — Suprotstavlja mu se Sotona — Mojsije vidi mnoge nastanjene svjetove — Sin stvori bezbrojne svjetove — Božje djelo i slava jest ostvarivati besmrtnost i vječni život čovjeka.

  Poglavlje 2

  Bog stvara nebesa i zemlju — Stvoreni su svi oblici života — Bog stvara čovjeka i daje mu gospodstvo nad svim ostalim.

  Poglavlje 3

  Bog stvori sve duhovno prije nego što bijaše naravno na zemlji — On stvori čovjeka, prvo tijelo, na zemlji — Žena je pomoć podesna muškarcu.

  Poglavlje 4

  Kako je Sotona postao đavao — On iskušava Evu — Adam i Eva padaju, i smrt ulazi u svijet.

  Poglavlje 5

  Adam i Eva rađaju djecu — Adam prinosi žrtvu i služi Bogu — Rođeni su Kajin i Abel — Kajin se buni, ljubi Sotonu više nego Boga, i postaje Propasnik — Šire se umorstva i opačina — Evanđelje se propovijeda od početka.

  Poglavlje 6

  Adamovo potomstvo vodi knjigu spomenicu — Njegovo pravedno potomstvo propovijeda pokajanje — Bog se objavljuje Henoku — Henok propovijeda evanđelje — Naum spasenja bijaše objavljen Adamu — On je primio krštenje i svećeništvo.

  Poglavlje 7

  Henok podučava, vodi narod, i pomiče planine — Grad Sion je uspostavljen — Henok predviđa dolazak Sina Čovječjega, njegovu pomirbenu žrtvu, i uskrsnuće svetaca — On predviđa Obnovu, Sabiranje, Drugi dolazak, i povratak Siona.

  Poglavlje 8

  Metušalah prorokuje — Noa i njegovi sinovi propovijedaju evanđelje — Velika opačina prevladava — Ljudi se ne obaziru na poziv na pokajanje — Bog određuje uništenje svakog tijela Potopom.