Selecţiuni din Cartea lui Moise

  Moise 

  Un extras din traducerea Bibliei aşa cum a fost revelată lui Joseph Smith, Profetul, iunie 1830–februarie 1831.

  Capitolul 1

  Dumnezeu se arată lui Moise—Moise este transfigurat—El se confruntă cu Satana—Moise vede multe lumi locuite—Nenumărate lumi au fost create de către Fiul—Lucrarea şi slava lui Dumnezeu constau în realizarea nemuririi şi a vieţii veşnice a omului.

  Capitolul 2

  Dumnezeu creează cerurile şi pământul—Toate formele de viaţă sunt create—Dumnezeu îl face pe om şi îi dă în posesiune totul.

  Capitolul 3

  Dumnezeu a creat toate lucrurile spiritual, înainte ca ele să fi fost de la natură pe pământ—El l-a creat pe om, prima făptură în carne pe pământ—Femeia este un ajutor potrivit pentru bărbat.

  Capitolul 4

  Cum a devenit Satana diavol—El o ispiteşte pe Eva—Adam şi Eva cad şi moartea intră în lume.

  Capitolul 5

  Adam şi Eva au copii—Adam oferă jertfă şi-L slujeşte pe Dumnezeu—Sunt născuţi Cain şi Abel—Cain se revoltă, îl iubeşte pe Satana mai mult decât pe Dumnezeu şi devine Pierzanie—Crima şi răutatea se răspândesc—Evanghelia este predicată de la început.

  Capitolul 6

  Seminţia lui Adam ţine o carte de aducere-aminte—Seminţia sa dreaptă predică pocăinţa—Dumnezeu i se revelează El Însuşi lui Enoh—Enoh predică Evanghelia—Planul salvării a fost revelat lui Adam—El a primit botezul şi preoţia.

  Capitolul 7

  Enoh îi învaţă şi îi conduce pe oameni şi mută munţii—Stabilirea oraşului Sion—Enoh prevede venirea Fiului Omului, sacrificiul Său ispăşitor şi învierea sfinţilor—El prevede restaurarea, adunarea, a Doua Venire şi întoarcerea Sionului.

  Capitolul 8

  Metusala profetizează—Noe şi fiii săi predică Evanghelia—O mare răutate domneşte—Chemării la pocăinţă nu i se dă atenţie—Dumnezeu hotărăşte distrugerea tuturor făpturilor prin potop.