Trosartiklarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

History of the Church, band 4, s 535–541

Kapitel 1

1 Vi atrorbGud den evige Fadern, på hans cSon Jesus Kristus och på den dHelige Anden.

2 Vi tror att människor kommer att straffas för sina aegna synder och inte för Adams böverträdelse.

3 Vi tror att hela människosläktet kan afrälsas genom Kristi bförsoning och genom clydnad mot evangeliets dlagar och eförordningar.

4 Vi tror att evangeliets första grundsatser och aförordningar är: (1) bTro på Herren Jesus Kristus, (2) comvändelse, (3) ddop genom nedsänkning till syndernas eförlåtelse, (4) fhandpåläggning för den gHelige Andens gåva.

5 Vi tror att en man för att apredika evangeliet och betjäna i dess bförordningar måste ckallas av Gud genom dprofetia och genom ehandpåläggning av dem som har fmyndighet.

6 Vi tror på samma aorganisation som fanns i den ursprungliga kyrkan, nämligen bapostlar, cprofeter, dherdar, lärare, eevangelister och så vidare.

7 Vi tror på atungomålets, bprofetians, cuppenbarelsens, dsynernas, ehelbrägdagörelsens, ftungomålsuttydningens ggåva och så vidare.

8 Vi tror att aBibeln är Guds bord i den mån den är crätt översatt. Vi tror också att dMormons bok är Guds ord.

9 Vi tror allt vad Gud har auppenbarat och allt vad han nu uppenbarar, och vi tror att han ännu kommer att buppenbara många stora och viktiga ting angående sitt rike.

10 Vi tror på Israels bokstavliga ainsamling och på de btio stammarnas återställelse, att cSion (Nya Jerusalem) kommer att grundläggas på det amerikanska fastlandet, att Kristus personligen kommer att dregera på jorden samt att jorden kommer att eförnyas och få sin fparadisiska ghärlighet.

11 Vi gör anspråk på aförmånen att tillbe Gud den Allsmäktige i enlighet med vårt eget bsamvetes cmaningar och erkänner alla människors rätt till samma förmån, att dtillbe hur, var eller vad de vill.

12 Vi tror på att underordna oss kungar, presidenter, styresmän och överhetspersoner samt att lyda, ära och upprätthålla alagen.

13 Vi tror på att vara aärliga, sanna, bkyska, välvilliga och dygdiga och att cgöra gott mot alla människor, ja, vi kan verkligen säga att vi följer Paulus duppmaning: Vi tror allting, vi ehoppas allting, vi har uthärdat mycket och hoppas kunna futhärda allting. Finns det något som är gdygdigt, älskligt eller hedrande eller berömvärt, så söker vi efter detta.

Joseph Smith