Články víry Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

 

History of the Church, sv. 4, str. 535–541

Kapitola 1

Články víry Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů