Kniha Abrahamova

Z papyrů přeložil Joseph Smith

Faksimile z Knihy Abrahamovy

Č. 1

Faksimile 1(klikněte pro větší zobrazení)

Vysvětlení

Obr. 1. Anděl Páně.

Obr. 2. Abraham připoutaný na oltář.

Obr. 3. Modlářský kněz Elkenův pokoušející se obětovati Abrahama jako oběť.

Obr. 4. Oltář pro obětování skrze modlářské kněze, stojící před bohem Elkenovým, Lebnovým, Mamakrovým, Korášovým a Faraonovým.

Obr. 5. Modlářský bůh Elkenův.

Obr. 6. Modlářský bůh Lebnův.

Obr. 7. Modlářský bůh Mamakrův.

Obr. 8. Modlářský bůh Korášův.

Obr. 9. Modlářský bůh Faraonův.

Obr. 10. Abraham v Egyptě.

Obr. 11. Zamýšleno, aby to představovalo sloupy nebe, jak to bylo chápáno Egyptskými.

Obr. 12. Rakijang, označující klenbu neboli oblohu nad našimi hlavami; ale v tomto případě, ve vztahu k této věci, Egyptští tím chtěli označiti Šama, býti vysokým neboli nebesa, což odpovídá hebrejskému slovu Šamajim.