Jäljend joonisest Aabrahami raamatus

Jäljend joonisest nr 1

Selgitus

 1. Issanda ingel.
 2. Altari külge seotud Aabraham.
 3. Ebajumalaid teeniv Elkena preester üritab ohverdada Aabrahami.
 4. Ebajumalaid teenivate preestrite ohverdusaltar, mis seisab Elkena, Libna, Mahmakra, Kooraši ja Vaarao jumalate ees.
 5. Elkena ebajumal.
 6. Libna ebajumal.
 7. Mahmakra ebajumal.
 8. Kooraši ebajumal.
 9. Vaarao ebajumal.
 10. Aabraham Egiptuses.
 11. Mõeldud kujutama taevasambaid vastavalt egiptlaste arusaamisele.
 12. Rakijaah, mis tähendab avarust või taevalaotust meie pea kohal; kuid antud juhul, selles kontekstis mõtlesid egiptlased selle all šamaa’d, mis on kõrge või taevas, mis vastab heebreakeelsele sõnale šamaiim.