Aabrahami raamat

Papüüruselt tõlkinud Joseph Smith

Jäljend joonisest Aabrahami raamatus

Nr 2

Jäljend joonisest nr 2(klõpsa, et näha suuremalt)

Selgitus

Kujutis 1. Kolob, tähendab esimene loodu, lähim selestilisele ehk Jumala elupaigale. Esimene valitsemises, viimane, mis puutub ajamõõtmisesse. Selestilisele ajale vastav mõõtmine, milline selestiline aeg kujutab ühte päeva ühe küünrana. Üks päev Kolobil on võrdne tuhande aastaga vastavalt mõõtmisele meie maal – mida egiptlased kutsuvad nimega Jah-oh-eh.

Kujutis 2. Asub Kolobi kõrval, egiptlased nimetavad seda Oliblišiks, mis on järgmine suur valitsev looming selestilise – ehk paiga, kus Jumal elab – lähedal; mis hoiab samuti väe võtit teiste taevakehade üle; nagu Jumal ilmutas Aabrahamile, kui too ohverdas ohvri altaril, mille ta oli Issandale ehitanud.

Kujutis 3. On tehtud kujutama Jumalat, kes istub oma troonil, riietatud väe ja võimuga; peas igavese valguse kroon; kujutab samuti püha preesterluse suuri võtmesõnu, nagu ilmutati Aadamale Eedeni aias nagu ka Setile, Noale, Melkisedekile, Aabrahamile ja kõigile neile, kellele preesterlus ilmutati.

Kujutis 4. Vastab heebreakeelsele sõnale rakijaah, mis tähendab avarust või taevalaotust; samuti arvu kujutav sümbol, mis egiptuse keeles tähendab tuhandet; mis vastab Olibliši ajamõõtmele, mis on võrdne Kolobi omaga selle pöörlemisel ja selle ajamõõtmisel.

Kujutis 5. Kutsutakse egiptuse keeles nimega Eniš-go-on-doš; ka see on üks valitsevaid taevakehasid ja egiptlased ütlevad selle olevat Päikese, mis laenab oma valguse Kolobilt Ki-a-vaanraši vahendusel, mis on suur Võti või teiste sõnadega valitsev võim, mis valitseb viiteteistkümmet teist kindlat taevakeha või tähte, nagu ka Floiisit ehk Kuud, Maad ja Päikest nende iga-aastastel tiirlemistel. See taevakeha saab oma väe Kli-floss-is-esi ehk Hah-koh-ha-biimi vahendusel, millised tähed on tähistatud numbritega 22 ja 23, mis saavad valguse Kolobi tiirlemisest.

Kujutis 6. Kujutab meie maad ja selle nelja ilmakaart.

Kujutis 7. Kujutab Jumalat, kes istub oma troonil ja ilmutab taevaist preesterluse suuri võtmesõnu; ja ka Püha Vaimu märki Aabrahamile tuvi kujul.

Kujutis 8. Sisaldab kirjutisi, mida ei saa maailmale avaldada; kuid mida võib saada Jumala Pühas Templis.

Kujutis 9. Seda ei peaks praegusel ajal avaldama.

Kujutis 10. Samuti.

Kujutis 11. Samuti. Kui maailm suudab need arvud välja selgitada, siis olgu nii. Aamen.

Kujutised 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ja 21 annab Issand enda poolt parajaks arvatud ajal.

Ülalolev tõlge on antud selles ulatuses, kui meil on õigust seda praegusel ajal anda.