FAKSIMILE Z KNIHY ABRAHAMOVY

FAKSIMILE Z KNIHY ABRAHAMOVY

VYSVĚTLENÍ

  1. Abraham sedící na Faraonově trůnu, díky laskavosti krále, s korunou představující Kněžství na hlavě své, jako symbol hlavního předsednictva v nebi; se žezlem spravedlnosti a soudu v ruce své.
  2. Král Farao, jehož jméno je uvedeno znaky nad jeho hlavou.
  3. Představuje Abrahama v Egyptě, což ukazuje také obrázek 10 na faksimile č. 1.
  4. Princ Faraona, krále egyptského, jak je napsáno nad rukou.
  5. Šulem, jeden z králových hlavních číšníků, jak je znázorněno znaky nad jeho rukou.
  6. Olimla, otrok náležející princi.

Abraham vysvětluje na králově dvoře zásady astronomie.