Kniha Abrahamova

Z papyrů přeložil Joseph Smith

Faksimile z Knihy Abrahamovy

Č. 3

Faksimile 3(klikněte pro větší zobrazení)

Vysvětlení

Obr. 1. Abraham sedící na Faraonově trůnu, díky laskavosti krále, s korunou představující Kněžství na hlavě své, jako symbol hlavního předsednictva v nebi; se žezlem spravedlnosti a soudu v ruce své.

Obr. 2. Král Farao, jehož jméno je uvedeno znaky nad jeho hlavou.

Obr. 3. Představuje Abrahama v Egyptě, což ukazuje také obrázek 10 na faksimile č. 1.

Obr. 4. Princ Faraona, krále egyptského, jak je napsáno nad rukou.

Obr. 5. Šulem, jeden z králových hlavních číšníků, jak je znázorněno znaky nad jeho rukou.

Obr. 6. Olimla, otrok náležející princi.

Abraham vysvětluje na králově dvoře zásady astronomie.