Aabrahami raamat

Papüüruselt tõlkinud Joseph Smith

Jäljend joonisest Aabrahami raamatus

Nr 3

Jäljend joonisest nr 3(klõpsa, et näha suuremalt)

Selgitus

Kujutis 1. Aabraham, kes istub kuningapoolse viisakusväljenduse märgiks Vaarao troonil, peas kroon, mis sümboliseerib preesterlust, kujutades piltlikult suurt Presidentkonda Taevas, käes õiglase kohtumõistmise sau.

Kujutis 2. Kuningas Vaarao, kelle nimi on antud tema pea kohal olevates kirjatähtedes.

Kujutis 3. Kujutab Aabrahami Egiptuses nagu ka jäljendil nr 1 olev kujutis 10.

Kujutis 4. Vaarao, Egiptuse kuninga vürst, nagu on kirjutatud käe kohale.

Kujutis 5. Šulem, üks kuninga peateener, nagu ütlevad tema käe kohale kirjutatud kirjatähed.

Kujutis 6. Oolimla, vürstile kuuluv ori.

Aabraham selgitab kuningakojas astronoomia põhimõtteid.