En faksimile fra Abrahams bok
Nr. 3

Faksimile Nr. 3

FORKLARING

  • Fig. 1 Abraham sittende på Faraos trone — som et tegn på høflighet fra kongens side — med en krone på hodet som representerer prestedømmet og symboliserer Det store presidentskap i himmelen, med rettferdighetens og dommens septer i sin hånd.
  • Fig. 2 Kong Farao hvis navn er gjengitt i skrifttegnene over hans hode.
  • Fig. 3 Forestiller Abraham i Egypt slik det også er gjengitt i figur 10 i faksimile 1.
  • Fig. 4 Prins under Farao, konge av Egypt slik det står skrevet over hånden.
  • Fig. 5 Shulem, en av kongens øverste tjenere som tilkjennegitt i skrifttegnene over hans hånd.
  • Fig. 6 Olimlah, en slave som tilhører prinsen.
  • Abraham forklarer astronomiens prinsipper i kongens palass.