Aabrahami raamat

Aabrahami 

Egiptuse katakombidest meie kätte sattunud teatud muistsete ülestähenduste tõlge. Aabrahami Egiptuses oleku ajal tema enda käega papüürusele kirjutatud kirjatöö, mida kutsutakse Aabrahami raamatuks (History of the Church, kd 2, lk-d 235–236, 348–351).

1. peatükk

Aabraham taotleb patriarhaalse korra õnnistusi. Valepreestrid kiusavad teda Kaldeas taga. Jehoova päästab ta ära. Ülevaade Egiptuse juurtest ja valitsusest.

2. peatükk

Aabraham lahkub Uurist, et minna Kaananisse. Haaranis ilmub talle Jehoova. Tema järeltulevale seemnele lubatakse evangeeliumi õnnistusi, ja tema seemne kaudu kõigile. Ta läheb Kaananisse ja edasi Egiptusesse.

3. peatükk

Aabraham saab Uurimi ja Tummimi abil teadmisi päikesest, kuust ja tähtedest. Issand ilmutab talle vaimude igavese olemuse. Ta saab teada ennemaisest elust, ettemääramisest, loomisest, Lunastaja väljavalimisest ning inimese teisest seisundist.

4. peatükk

Jumalad kavandavad maa ja kõige selle peal elava loomist. Esitatakse nende kuue loomispäeva plaanid.

5. peatükk

Jumalad lõpetavad kõikide asjade loomise kavandamise. Nad viivad loomise ellu vastavalt oma plaanidele. Aadam annab igale elusolendile nime.

Jäljend joonisest nr 1

Jäljend joonisest Aabrahami raamatus

Jäljend joonisest nr 2

Jäljend joonisest Aabrahami raamatus

Jäljend joonisest nr 3

Jäljend joonisest Aabrahami raamatus