Het boek Abraham

  Abraham 

  Een vertaling van enkele zeer oude kronieken die in onze handen zijn gevallen, afkomstig uit de catacomben van Egypte. De geschriften van Abraham tijdens zijn verblijf in Egypte, het boek Abraham geheten, door hem eigenhandig op papyrus geschreven.

  Hoofdstuk 1

  Abraham streeft naar de zegeningen van de patriarchale orde — Hij wordt vervolgd door valse priesters in Chaldea — Jehova redt hem — De oorsprong en het bestuur van Egypte worden toegelicht.

  Hoofdstuk 2

  Abraham verlaat Ur om naar Kanaän te gaan — Jehova verschijnt aan hem in Haran — Alle zegeningen van het evangelie worden beloofd aan zijn nageslacht en door middel van zijn nageslacht aan allen — Hij gaat naar Kanaän en vervolgens naar Egypte.

  Hoofdstuk 3

  Abraham verkrijgt kennis van de zon, de maan en de sterren door middel van de Urim en Tummim — De Heer openbaart hem de eeuwige aard van de geesten — Hij verkrijgt kennis van het vooraardse leven, de voorsterfelijke ordening, de schepping, de verkiezing van een Verlosser, en de tweede staat van de mens.

  Hoofdstuk 4

  De Goden maken een plan voor de schepping van de aarde en alle leven daarop — Hun plannen voor de zes scheppingsdagen worden uiteengezet.

  Hoofdstuk 5

  De Goden voltooien hun plan voor de schepping van alle dingen — Zij voeren de schepping uit volgens hun plannen — Adam geeft elk levend schepsel een naam.

  Facsimile nr.1

  Een facsimile uit het Boek Abraham

  Facsimile nr. 2

  Een facsimile uit het Boek Abraham

  Facsimile nr. 3

  Een facsimile uit het Boek Abraham