Kapitler 

En oversettelse av noen gamle opptegnelser som har kommet i vår besittelse fra katakombene i Egypt — Abrahams skrifter, kalt Abrahams bok, skrevet på papyrus av ham selv mens han var i Egypt. (History of the Church 2:235–236, 348–351.)
KAPITTEL 1
Abraham søker etter den patriarkalske ordens velsignelser — Han blir forfulgt av falske prester i Kaldea — Jehova redder ham — En gjennomgang av Egypts opprinnelse og styreform.
KAPITTEL 2
Abraham forlater Ur for å dra til Kana’an — Jehova viser seg for ham i Karan — Alle evangeliets velsignelser blir lovet hans ætt og gjennom hans ætt til alle mennesker — Han reiser til Kana’an og videre til Egypt.
KAPITTEL 3
Abraham lærer om solen, månen og stjernene ved hjelp av urim og tummim — Herren åpenbarer åndenes evige natur for ham — Han lærer om det førjordiske liv, om forutbeskikkelse, om skapelsen, om valg av en Forløser og om menneskets annen prøvestand.
KAPITTEL 4
Gudene planlegger å skape jorden og alt liv på den — De fremlegger en plan om en skapelse på seks dager.
KAPITTEL 5
Gudene fullfører planleggingen av alle tings skapelse — De gjennomfører skapelsen i henhold til sine planer — Adam gir navn til alle levende skapninger.