Abrahams bok

Abrahams bok 

En oversettelse av noen gamle opptegnelser som har kommet i vår besittelse fra katakombene i Egypt — Abrahams skrifter, kalt Abrahams bok, skrevet på papyrus av ham selv mens han var i Egypt. (History of the Church 2:235–236, 348–351.)

Kapittel 1

Abraham søker etter den patriarkalske ordens velsignelser — Han blir forfulgt av falske prester i Kaldea — Jehova redder ham — En gjennomgang av Egypts opprinnelse og styreform.

Kapittel 2

Abraham forlater Ur for å dra til Kana’an — Jehova viser seg for ham i Karan — Alle evangeliets velsignelser blir lovet hans ætt og gjennom hans ætt til alle mennesker — Han reiser til Kana’an og videre til Egypt.

Kapittel 3

Abraham lærer om solen, månen og stjernene ved hjelp av urim og tummim — Herren åpenbarer åndenes evige natur for ham — Han lærer om det førjordiske liv, om forutbeskikkelse, om skapelsen, om valg av en Forløser og om menneskets annen prøvestand.

Kapittel 4

Gudene planlegger å skape jorden og alt liv på den — De fremlegger en plan om en skapelse på seks dager.

Kapittel 5

Gudene fullfører planleggingen av alle tings skapelse — De gjennomfører skapelsen i henhold til sine planer — Adam gir navn til alle levende skapninger.

Faksimile 1

En faksimile fra Abrahams bok

Faksimile 2

En faksimile fra Abrahams bok

Faksimile 3

En faksimile fra Abrahams bok