Cartea lui Avraam

Avraam 

O traducere a unor înregistrări din vechime care, din catacombele Egiptului, au căzut în mâinile noastre. Scrierile lui Avraam din timpurile în care era în Egipt, numite Cartea lui Avraam, scrisă de propria-i mână pe papirus. (History of the Church, 2:235–236, 348–351.)

Capitolul 1

Avraam caută binecuvântările ordinului patriarhal—El este persecutat de către falşii preoţi din Haldea—Iehova îl salvează—Originile şi conducerea Egiptului sunt revăzute.

Capitolul 2

Avraam părăseşte Ur pentru a merge în Canaan—Iehova îi apare lui la Haran—Toate binecuvântările Evangheliei sunt promise seminţiei lui şi, prin seminţia sa, tuturor—El merge la Canaan şi îşi continuă drumul spre Egipt.

Capitolul 3

Avraam învaţă despre soare, despre lună şi despre stele cu ajutorul Urimului şi Tumimului—Domnul îi dezvăluie natura veşnică a spiritelor—El învaţă despre viaţa premuritoare, despre prerânduire, despre creaţie, despre căutarea unui Mântuitor şi despre a doua stare a omului.

Capitolul 4

Dumnezeii plănuiesc crearea pământului şi a întregii vieţi de pe el—Planurile lor pentru cele şase zile ale creaţiei sunt stabilite.

Capitolul 5

Dumnezeii Îşi termină planificarea creării tuturor lucrurilor—Ei au înfăptuit Creaţia potrivit planului Lor—Adam dă un nume fiecărei creaturi vii.

Facsimil 1

Un facsimil din Cartea lui Avraam

Facsimil 2

Un facsimil din Cartea lui Avraam

Facsimil 3

Un facsimil din Cartea lui Avraam