O Le Tusi a Aperaamo

Aperaamo 

O se faaliliuga o ni Talafaamaumau mai anamua na oo mai i o matou lima mai loa o Aikupito. O ni tusitusiga a Aperaamo aʼo i ai o ia i Aikupito, ua taʼua o le Tusi a Aperaamo, na tusia e lona lava lima, i luga o papairasi. (History of the Church, 2:235–236, 348–351.)

Mataupu 1

Ua saili e Aperaamo faamanuiaga o le faatulagaga faapeteriaka—Ua sauaina o ia e faitaulaga pepelo i Kaletaia—Ua laveaiina o ia e Ieova—Ua faamatala mai tupuaga ma le malo o Aikupito.

Mataupu 2

Ua tuua e Aperaamo Uro ae alu atu i Kanana—Ua afio mai Ieova ia te ia i Arana—Ua folafola mai faamanuiaga uma o le talalelei i ana fanau ma i tagata uma e ala mai i ana fanau—Ua alu o ia i Kanana ona alu atu lea i Aikupito.

Mataupu 3

Ua maua e Aperaamo le malamalama e uiga i le la, le masina, ma fetu e ala i le Urima ma le Tumena—Ua faaali mai e le Alii ia te ia le natura faavavau o agaga—Ua maua e ia le malamalama e uiga i le muai-olaga, le muaifaauuina, le Foafoaga, le filifiliga o se Togiola, ma le esetete lona lua o le tagata.

Mataupu 4

Ua fuafua e Atua le foafoaga o le lalolagi ma mea uma i ona luga—Ua faamatala mai la latou fuafuaga mo aso e ono o le foafoaga.

Mataupu 5

Ua faamaeʼa e Atua la latou fuafuaga o le foafoaga o mea uma—Ua latou faataunuu le Foafoaga e tusa ma a latou fuafuaga—Ua faaigoa e Atamu mea ola uma.

Ata 1

O se Kopi o Ata Faatusa mai le Tusi a Aperaamo

Ata 2

O se Kopi o Ata Faatusa mai le Tusi a Aperaamo

Ata 3

O se Kopi o Ata Faatusa mai le Tusi a Aperaamo