El Llibre d’Abraham

D’Abraham 

Traducció d’uns registres antics que han arribat fins a les nostres mans, des de les catacumbes d’Egipte.—Els escrits d’Abraham mentre era a Egipte, anomenats el Llibre d’Abraham, i escrits per la seva pròpia mà, sobre papir. (History of the Church, 2:235–236, 348–351.

Capítol 1

Abraham cerca les benediccions de l’orde patriarcal—És perseguit per sacerdots falsos a Caldea—Jehovà el salva—Una repassada dels origens i el govern d’Egipte.

Capítol 2

Abraham surt d’Ur per anar a Canaan—Jehovà li apareix a Haran—Se li promet tota mena de benediccions de l’evangeli a la seva descendència i, a través d’ell, fins a tots els homes—Va a Canaan, i després a l’Egipte.

Capítol 3

Mitjançant l’Urim i el Tummim, Abraham s’instrueix sobre el sol, la lluna i els estels—El Senyor li revela la natura eterna dels esperits—S’assabenta sobre la vida premortal, la preordenació, la Creació, la manera en què fou escollit un Redemptor, i el segon estat de l’home.

Capítol 4

Els Déus planifiquen la creació de la terra i de tota vida sobre ella—S’expliquen els seus plans dels sis dies de la Creació.

Capítol 5

Els Déus acaben la seva planificació de la creació de totes les coses—Duen a terme la Creació d’acord amb els seus plans—Adam dóna nom a cada criatura vivent.

Facsímil 1

Facsímil del Llibre d’Abraham

Facsímil 2

Facsímil Del Llibre D’abraham

Facsímil 3

Facsímil Del Llibre D’abraham