Válogatások Mózes könyvéből

Mózes 

Kivonat a Joseph Smith prófétának 1830 júniusa és 1831 februárja között kinyilatkoztatott bibliafordításból.

1. Fejezet

Isten kinyilatkoztatja magát Mózesnek – Mózes színeváltozik – Szembesül a Sátánnal – Mózes sok lakott világot lát – A Fiú számtalan világot teremtett – Isten munkája és dicsősége az, hogy véghezvigye az ember halhatatlanságát és örök életét.

2. Fejezet

Isten megteremti az egeket és a földet – Sor kerül az élet minden formájának megteremtésére – Isten megalkotja az embert és fennhatóságot ad neki minden más felett.

3. Fejezet

Isten minden dolgot lelkileg teremtett meg, mielőtt természetben a Földön lettek volna – Megteremtette az embert, az első testet a Földön – Az asszony segítőtársa a férfinak.

4. Fejezet

Hogyan lett a Sátán az ördög – Megkísérti Évát – Ádám és Éva elbukik, és a halál megjelenik a világban.

5. Fejezet

Ádámnak és Évának gyermekei születnek – Ádám áldozatot ajánl fel, és Istent szolgálja – Káin és Ábel megszületik – Káin fellázad, Istennél jobban szereti a Sátánt, és Veszedelemmé válik – Elterjed a gyilkolás és a gonoszság – Az evangéliumot kezdettől fogva prédikálják.

6. Fejezet

Ádám magja emlékezet könyvet vezet – Igazlelkű utódai bűnbánatot prédikálnak – Isten kinyilatkoztatja magát Énóknak – Énók prédikálja az evangéliumot – A szabadulás terve kinyilatkoztatott Ádámnak – Megkapta a keresztséget és a papságot.

7. Fejezet

Énók tanít, vezeti a népet, és hegyeket mozdít el – Sion városának megalapítása – Énók előre látja az Ember Fiának eljövetelét, engesztelő áldozatát, valamint a szentek feltámadását – Előre látja a visszaállítást, az összegyűjtést, a második eljövetelt és Sion visszatérését.

8. Fejezet

Methuséláh prófétál – Noé és fiai prédikálják az evangéliumot – Nagy gonoszság uralkodik – Nem szívlelik meg a bűnbánatra hívó szót – Isten elrendeli minden test elpusztítását az özönvíz által.