Seleccions Del Llibre De Moisès

Moisès 

Un extret de la traducció de la Bíblia, tal com fou revelat a Josep Smith el Profeta, entre juny de l’any 1830 i febrer del 1831.

Capítol 1

Déu es revela a Moisès—Moisès és transfigurat—La seva confrontació amb Satanàs—Moisès veu molts mons habitats—El Fill ha creat mons sense nombre—L’obra i la glòria de Déu és de dur a terme la immortalitat i vida eterna de l’home.

Capítol 2

Déu crea els cels i la terra—Totes les formes de vida són creades—Déu fa l’home i li dóna domini sobre tota la resta.

Capítol 3

Déu creà totes les coses espiritualment abans que existissin físicament sobre la terra—El primer home i la primera carn són creats—La dona, una ajuda idònia per a l’home.

Capítol 4

Com és que Satanàs esdevingué el diable—Aquest tempta l’Eva—Adam i Eva cauen, i la mort entra al món.

Capítol 5

Adam i Eva infanten fills—Adam ofereix sacrificis i serveix Déu—Neixen Caín i Abel—Caín es rebeŀla, estima Satanàs més que Déu, i es torna en Perdició—L’assassinat i la iniquitat s’estenen—L’evangeli es predica des del començament.

Capítol 6

La posteritat d’Adam porta un llibre de memòries—La seva recta descendència predica el penediment—Déu es revela a Enoc—Enoc predica l’evangeli—El pla de salvació és revelat a Adam—Rep el baptisme i el sacerdoci.

Capítol 7

Enoc ensenya, dirigeix el poble i trasllada muntanyes—És establerta la Ciutat de Sió—Enoc preveu la vinguda del Fill de l’Home, el seu sacrifici expiatori, i la resurrecció dels sants—Ve la Restauració, l’Aplegament, la Segona Vinguda, i el retorn de Sió.

Capítol 8

Matusala profetitza—Noè i els seus fills prediquen l’evangeli—Predomina una gran iniquitat—No fan cas de la crida al penediment—Déu ordena la destrucció de tota carn pel diluvi.