Избор из књиге Мојсијеве

Мојсије 

Одломак из превода Библије како је откривено пророку Џозефу Смиту, од јуна 1830. год. до фебруара 1831. год.

Поглавље 1.

Бог се открива Мојсију – Мојсије је преображен – Он се суочава са Сотоном – Мојсије види многе насељене светове – Син је створио безбројне светове – Божје дело и слава је да остварује бесмртност и вечни живот човека.

Поглавље 2.

Бог ствара небеса и земљу – Створени су сви облици живота – Бог ствара човека и даје му власт над свиме.

Поглавље 3.

Бог је све створио као духовно пре него што беше у природном облику на земљи – Он створи човека, прво тело на земљи – Жена је помоћница прикладна човеку.

Поглавље 4.

Како је Сотона постао ђаво – Он куша Еву – Адам и Ева падају, и смрт улази у свет.

Поглавље 5.

Адам и Ева рађају децу – Адам приноси жртву и служи Богу – Рођени су Кајин и Авељ – Кајин се буни, љуби Сотону више него Бога, и постаје Пропаст – Убиство и опакост се шире – Јеванђеље се проповеда од почетка.

Поглавље 6.

Адамово семе води књигу сећања – Његово праведно потомство проповеда покајање – Бог се објављује Еноху – Енох проповеда јеванђеље – План спасења је откривен Адаму – Он се крстио и примио свештенство.

Поглавље 7.

Енох поучава, води народ, и помера горе – Успостављен је град Сион – Енох предвиђа долазак Сина Човечјег, Његову помирбену жртву и васкрсење светаца – Предвиђа и обнову, сакупљање, Други долазак и повратак Сиона.

Поглавље 8.

Матусал прориче – Ноје и његови синови проповедају јеванђеље – Преовлађује велика опакост – Људи се не осврћу на позив на покајање – Бог проглашава уништење сваког тела Потопом.