Kallihinnaline Pärl

Valik Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku esimese prohveti, nägija ja ilmutaja Joseph Smithi ilmutusi, tõlkeid ja tema sõnade järgi kirjapandut

Välja andnud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik

USA, Utah, Salt Lake City 2011