Драгоцени бисер

Избор из откривења превода и приповедања Џозефа Смита, првог пророка, видеоца и откровитеља Цркве Исуса Христа светаца последњих дана

Издавач Црква Исуса Христа светаца последњих дана.

Солт Лејк Сити, у Јути, САД.