Die Pêrel van
Groot Waarde

’n Seleksie uit die Openbarings, Vertalings en Uiteensettings van Joseph Smith Eerste Profeet, Siener en Openbaarder van Die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae