የታላቅ
ዋጋ ዕንቁ

ከየኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያ ነቢይ፣ ገላጭ፣ እና ባለራዕይ ጆሴፍ ስሚዝ ራዕያት፣ ትርጉም፣ እና ትረካ የተመረጡ።