Скъпоценен
Бисер

Сборник от избрани откровения, преводи и описания на Джозеф Смит, първи пророк, гледач и откровител на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни