Te Poe Oko
Maata

E Koikoianga Teia No Roto Mai I Te Au Eeuanga, Te Au Akaurianga, E Te Au Tataanga A Iosepha Timeti Te Peroveta Mua, Te Akara, E Te Tangata Eeu No Te Akonoanga A Iesu Mesia O Te Aronga Tapu I Te Au Ra I Muri Nei