Dragocjeni
biser

Odabir iz objava, prijevoda i kazivanja Josepha Smitha prvog proroka, vidioca i objavitelja za Crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana