Dārgā Pērle
Izlase no Džozefa Smita, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas pirmā pravieša, gaišreģa un atklājēja atklāsmēm, tulkojumiem un stāstītā.