Brangusis Perlas
Džozefo Smito, pirmojo Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios pranašo, regėtojo ir apreiškėjo apreiškimų, vertimų ir pasakojimų rinkinys