Den
kostelige
perle

Et utvalg av åpenbaringene, oversettelsene og beretningene til Joseph Smith den første profet, seer og åpenbarer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige