La Perla de
Gran Preu

Una selecció de les revelacions, traduccions i narracions de Josep Smith Primer Profeta, Vident i Revelador de L’església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies