Драгоцени
бисер

Избор из откривења превода и приповедања Џозефа Смита, првог пророка, видеоца и откровитеља Цркве Исуса Христа светаца последњих дана