Lulu ya
Thamani
Kuu

Ni Uteuzi kutoka Kwenye Mafunuo, Tafsiri, na Masimulizi ya Joseph Smith, Nabii wa Kwanza, Mwonaji, na Mfunuzi kwa Kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho