Vyhledat v písmech

Najděte verše pomocí:

  • Klíčových slov (Duch Svatý)
  • Odkazu (Alma 32:21)

Další jazyky jsou dostupné u klasické verze aplikace Písma SPD.

screenshot of classic.scriptures.lds.org Navštivte Písma SPD na klasických stránkách LDS.org