Gransk Skriftene

Finn skriftsteder ved hjelp av:

  • Nøkkelord (Den hellige ånd)
  • Henvisning (Alma 32:21)

Flere språk er tilgjengelige på den klassiske versjonen av Kirkens skrifter.

screenshot of classic.scriptures.lds.org Gå inn på Kirkens skrifter på den klassiske LDS.org