Sailiili i Tusitusiga Paia

Sueina o mau e ala i:

  • Upu autu (Agaga Paia)
  • Mau Faasino (Alema 32:21, 26-28)