Utforska skrifterna

Hitta skriftställe med hjälp av:

  • Nyckelord (den Helige Anden)
  • Hänvisning (Alma 32:21)

Fler språk finns på den äldre versionen av kyrkans heliga skrifter.

screenshot of classic.scriptures.lds.org Gå till Kyrkans skrifter på gamla LDS.org